22 Januari 2010

SUKATAN PELAJARAN BAGI KELAS PENGAJIAN KITAB

Kelas Satu
- Nahu : Matan Al Jurumiyyah
- Sorof : Dhammun, Matan Bina' & Matan Izzi
- Fiqh : Safinatun Naja, Matan Al Ghayah
- Sirah/Mutala'ah :
Qasasun Nabiyyun Jilid 1, 2, Qiraatur Raasyidah
- Insya'
- Al Quran & Tajwid.

Kelas Dua
- Nahu : Mutamminah Al Jurumiyyah
- Qira'ah Nahu : Tuhfatul Hasaniyyah
- Sorof : Kalilani Syarah Izzi, Maqsud
- Fiqh : Fathul Qarib
- Sirah/Mutala'ah : Qasasun Nabiyyin Jilid 3, 4,
Qiraatur Rasyidah
- Hadith : Arbain Nawawi, Mukhtasar Abi Jamrah.

Kelas Tiga
- Terjemah Al Quran
- Hadith : Al Adabul Mufrad Lil Bukhari
- Tauhid : Hasyi'ah Syarqawi Ummil Barahin
- Fiqh : Umdatus Salik
- Tasawwuf : Mau"izatul Mu'minin
- Nahu : Qatrun Nada'
- Sorof : Syazal Urf
- Sirah/Mutala'ah : Qasasun Nabiyyin Jilid 5
- Insya'

Kelas Empat
- Terjemah Al Quran
- Hadith : Al Adabul Mufrad Lil Bukhari
- Tauhid : Fathul Majiid
- Fiqh : Al Iqna'
- Usul Fiqh : Al Lumma’
- Qawa'id Fiqhiyyah : Addurarul Bahiyyah
- Tasawwuf : Mau"izatul Mu'minin
- Insyak
- Mutala’ah : Manthurat

Kelas Lima
- Terjemah Al Quran
- Usul Tafsir : Fa'idhul Khabir
- Hadith : Bulughul Maram
- Mustalah Hadith
- Fiqh : Al Iqna'
- Usul Fiqh : Al Wajiz
- Faraidh : Al Mubassat
- Qawa'id Fiqhiyyah : Addurarul Bahiyyah
- Nahu : Ibnu Aqil
- Sorof : Ibnu Aqil
- Mutala'ah
- Insya'.

Kelas Enam
- Tafsir : Al Jalalain
- Hadith : Misykatul Masabih
- Fiqh : Al Mahalli Syarah Minhaj

Tiada ulasan:

Catat Ulasan