Pengajian

Di madrasah ini....
terdapat dua jenis pengajian iaitu:
  • Pengajian Tahfiz dan 
  • Pengajian Kitab. 
Pada mulanya madrasah ini hanya ada pengajian Tahfiz sahaja. Selepas beberapa tahun atas permintaan orang ramai maka pengajian Kitab diadakan pula.

 Sukatan Pelajaran - Kelas Tahfiz

1) Kelas Nazirah - 
Sebelum Pelajar masuk ke kelas Hafalan, mereka diwajibkan masuk ke Kelas Nazirah. Yang mana di Kelas ini hanya ditekankan dengan Tajwid dan Kelancaran. Setelah didapati Pelajar dapat membaca dengan baik iaitu dengan bertajwid dan Kelancaran yang sempurna barulah mereka akan dimasukkan ke kelas Hafalan 

2) Kelas Hafalan -  
Dalam Kelas ini ada 3 Pelajaran, Iaitu :-
 Sabak (hafalan baru – lepas solat Subuh)
 Para Sabak(hafalan sebulan–lepas sarapan)
Amukhtar (hafalan lama – lepas zohor)

3) Ulangan - 
 (untuk mereka yang telah khatam 30 Juzuk)
 3 juzuk sehari
 5 juzuk sehari
 7-8 juzuk sehari } 1 – 2 tahun
 10 juzuk sehari
 15 juzuk sehari
 30 juzuk sehari 

4) Shahadah -  
Keputusan tahap hafalan : 
 30 juzuk - sehari
 15 juzuk - dua hari
 10 juzuk - tiga hari
 7/8 juzuk - empat hari 

Tempoh Pengajian
- Nazirah : 1 Tahun
- Tahfiz : 3 - 4 Tahun
- Ulangan (Untuk Yang Telah Khatam) : 2 Tahun
- Syahadah : 1, 2, 3 Hari.

Sukatan Pelajaran - Kelas Pengajian Kitab

Kelas Satu
- Nahu : Matan Al Jurumiyyah
- Sorof : Dhammun, Matan Bina' & Matan Izzi
- Fiqh : Safinatun Naja, Matan Al Ghayah
- Sirah/Mutala'ah :
Qasasun Nabiyyun Jilid 1, 2, Qiraatur Raasyidah
- Insya'
- Al Quran & Tajwid.

Kelas Dua
- Nahu : Mutamminah Al Jurumiyyah
- Qira'ah Nahu : Tuhfatul Hasaniyyah
- Sorof : Kalilani Syarah Izzi, Maqsud
- Fiqh : Fathul Qarib
- Sirah/Mutala'ah : Qasasun Nabiyyin Jilid 3, 4,
Qiraatur Rasyidah
- Hadith : Arbain Nawawi, Mukhtasar Abi Jamrah.

Kelas Tiga
- Terjemah Al Quran
- Hadith : Al Adabul Mufrad Lil Bukhari
- Tauhid : Hasyi'ah Syarqawi Ummil Barahin
- Fiqh : Umdatus Salik
- Tasawwuf : Mau"izatul Mu'minin
- Nahu : Qatrun Nada'
- Sorof : Syazal Urf
- Sirah/Mutala'ah : Qasasun Nabiyyin Jilid 5
- Insya'

Kelas Empat
- Terjemah Al Quran
- Hadith : Al Adabul Mufrad Lil Bukhari
- Tauhid : Fathul Majiid
- Fiqh : Al Iqna'
- Usul Fiqh : Al Lumma’
- Qawa'id Fiqhiyyah : Addurarul Bahiyyah
- Tasawwuf : Mau"izatul Mu'minin
- Insyak
- Mutala’ah : Manthurat

Kelas Lima
- Terjemah Al Quran
- Usul Tafsir : Fa'idhul Khabir
- Hadith : Bulughul Maram
- Mustalah Hadith
- Fiqh : Al Iqna'
- Usul Fiqh : Al Wajiz
- Faraidh : Al Mubassat
- Qawa'id Fiqhiyyah : Addurarul Bahiyyah
- Nahu : Ibnu Aqil
- Sorof : Ibnu Aqil
- Mutala'ah
- Insya'.

Kelas Enam
- Tafsir : Al Jalalain
- Hadith : Misykatul Masabih
- Fiqh : Al Mahalli Syarah Minhaj

Kelas Lapan
-Hadis :Sohih Bukhari,Sohih Muslim,Sunan Nasai,Jami` Tirmizi,Sunan Abi Daud,Sunan Ibni Majah,Muata`q
-Fiqh :Mahalli